YouTube

A sample of my videos can be seen below, or on my YouTube channel here. I have many more videos at home, and we have streamed many events live on this site and formerly through Ustream.
Much of the video work we do is on a voluntary basis, as we enjoy it and it gives us pleasure to make events available to the local community and also to those unable to attend. Please contact us if there is a particular video you wish to view, or if you have an upcoming event you would like to have recorded or streamed live. Looking forward to hearing from you!

Tá samplaí de roinnt físeáin atá taifeadta agam le feiceáil thíos, nó ar an leathanach YouTube anseo. Dar ndóigh, tá i bhfad níos mó againn sa bhaile, agus chomh maith leis sin, tá a lán imeachtaí craolta beo againn tríd Ustream. Is obair deonach é formhór den obair físe a dhéanaimid mar taitníonn sé linn agus mar tá suim againn imeachtaí spéisiúla a chur ar fáil don phobal áitiúl agus dóibh siúd nach féidir freastal orthu. Tá fáilte romhat dul i dteagmháil linn má tá suim agat fís ar leith a fheiceáil, nó má tá ócáid ag teacht anuas. Ag súil le cloisteail uait!

YouTube

Leave a Reply