YouTube sa seomra ranga

Is aoibheann liom YouTube! Tá gach rud ann, maith agus olc. Dúinne, mar mhúinteoirí, tá an t-uafás ann do ghach aon ábhar faoin spéir. Tá an méid san ann, agus an méid san á cur suas ann an t-am ar fad…… (http://www.youtube.com/watch?v=sHPfc6whaSk) – – In ana-chuid scoileanna tá cosc air, agus is mór an trua […]

Read More YouTube sa seomra ranga

NCTE: Dea-chleachtas sa seomra ranga

Is fiú cupla nóiméad a chur ar leathtaobh chun breathnú ar an gcuid den suíomh NCTE dár teideal “Good Practice” – dea-chleachtas. Taitníonn na físeáin liom go háirithe. http://www.ncte.ie/GoodPractice/Videos/#22159 Tugtar cur síos iontu ar an slí go bhfuil gnáthmúinteoirí i mbunscoileanna agus sa dara leibhéal ag baint úsáid as an nua-theicneolaíocht chun a gcuid múinteoireachta a […]

Read More NCTE: Dea-chleachtas sa seomra ranga

iPod Touch sa seomra ranga

Tá tionscnamh ar siúl le tamaill beag anuas ag Cumann Ríomh-Oideachais na hÉireann (CESI) ina bhfuileadar ag fiosrú cé chomh maith is a atá gléasanna so-ghluaiste nua-aimseartha mar áis teagaisc & foghlama. Tá an bosca le 30 iPod Touch againne sa Phobalscoil don téarma seo. Go dtí seo, bhíodar in usáid i ranganna Ceoil, Fraincíse […]

Read More iPod Touch sa seomra ranga
September 8, 2012

Tags:

Comhdháil ICT san Oideachas – Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

Beidh an ochtú Comhdháil ICT san Oideachais ar siúl ar an Satharn 19ú Bealtaine i dTiobráid Árainn. ‘Sé an téama i mbliana ná “Learning Spaces” (Spasanna Foghlama) agus beidh Ira Socol (@irasocol) agus Pam Moran (@pammoran) mar phríomh-chainteoirí. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo http://www.lit.ie/Tipperary/Schools/default.aspx agus clár an lae, atá ana-shuimiúil, le feiscint anseo http://www.lit.ie/Tipperary/Schools/Previous/2012.aspx Beidh mé féin ann ag tabhairt cur i […]

Read More Comhdháil ICT san Oideachas – Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh