Tag Archives: Áiseanna TFC ar-líne

MyStudyMate.ie

Don deireadh seachtain fada, agus tú ag staidéar… www.MyStudyMate.ie Suíomh suimiúil anseo, déanta ag daltaí do dhaltaí an Teastais Sóisearaigh agus daltai na hArdteiste. Roghnaigh d’abhar, agus feicfidh tú físeáin YouTube a bhaineann leis an ábhar, ag míniu coinceap / … Continue reading

Posted in All categories, TFC san Oideachas | Tagged , , | Leave a comment

Suíomh Úsaideach: www.Examinations.ie

Baineann an-chuid daltaí (agus múinteoirí!) úsáid as an suiomh seo. Tá an t-uafás cáipéis ar fáil ann, bainteach le scoileanna, oideachas agus scrúdaithe. Faoin nasc “Examination Material Archive” tá na páipéirí scrúdaithe don Árdteist & Teastas Sóisearach do ghach ábhar. … Continue reading

Posted in All categories, TFC san Oideachas | Tagged | Leave a comment

Bogearraí foghlama atá saor in aisce: www.EduApps.org

Molaim go mór an suíomh seo www.EduApps.org. Tá ana-chuid bogearraí don dalta agus don mhúinteoir ann m.sh. AccessApps – bogearra don dalta le fadhbanna leitheoireachta / scríbhneoireachta 7rl. Is féidir an bogearra seo a chur ar do mhéaróg USB agus … Continue reading

Posted in All categories, TFC san Oideachas | Tagged , , | Leave a comment

Áireamháin

Topaic simplí an uair seo – cupla áireamháin atá ar fáil saor in aisce ar an Idirlíon! Má tá ceann eolaíochta uait, molaim http://www.mathopenref.com/calculator.html agus ansin brúigh ar an gcnaipe “Full Size” Ceann eile atá níos simplí ná http://www.online-calculator.com/full-screen-calculator/ Ceann … Continue reading

Posted in All categories, Mata, TFC san Oideachas | Tagged , , , | Leave a comment

Visualisers (Amharcléiritheoirí)

Áis iontach don seomra ranga, cuma cén ábhar atá i gceist. Ceanglaíonn tú é leis an teilgeoir sonraí agus teilgeann sé pé rud a chuireann tú faoi suas ar an scaileán. Cosnaíonn siad idir €200 agus €2,000 euro, ag brath … Continue reading

Posted in All categories, TFC san Oideachas | Tagged , , | Leave a comment