ECDL

ECDL* Scrúdú Modúl 4 ar an 25ú Eanair ag meán-lae…..

* Scrúdú Modúl 3 ar an 17ú Samhain ag a deich a chlog……

http://www.youtube.com/v/aUVmhwr5_Pg?:

Useful websites / Suíomhanna Usáideacha:

Click on the images below for detailed information about ECDL / ICDL as well as sample tests, syllabus content etc

Cliceáil ar na íomhánna thíos chun teacht ar eolas faoin ECDL / ICDL chomh maith le scrudaithe samplacha, siollabas 7rl.

Classwork / Obair Ranga:

For class notes, go to page ECDL Files and insert password

Chun nótaí ranga a fháil, téir go dtí an leathanach ECDL Files agus cuir isteach an pasfhocal

Leave a Reply