DingleDojo

Tagann Coderdojo go dtí an Daingean faoin ainm DingleDojo! Cad é a deireann tú? Bhuel, ‘sé atá i gceist le CoderDojo ná comhoibriú idirnaisiúnta chun suim a chothú i daoine óga sa chlárú ríomhaireachta – tuilleadh eolais anseo http://coderdojo.com Anseo, sa Daingean, thosnaigh sé sa Phobalscoil Dé hAoine seo caite agus leanfaidh sé ar aghaidh […]

Read More DingleDojo
November 12, 2012

Tags:

YouTube sa seomra ranga

Is aoibheann liom YouTube! Tá gach rud ann, maith agus olc. Dúinne, mar mhúinteoirí, tá an t-uafás ann do ghach aon ábhar faoin spéir. Tá an méid san ann, agus an méid san á cur suas ann an t-am ar fad…… (http://www.youtube.com/watch?v=sHPfc6whaSk) – – In ana-chuid scoileanna tá cosc air, agus is mór an trua […]

Read More YouTube sa seomra ranga

NCTE: Dea-chleachtas sa seomra ranga

Is fiú cupla nóiméad a chur ar leathtaobh chun breathnú ar an gcuid den suíomh NCTE dár teideal “Good Practice” – dea-chleachtas. Taitníonn na físeáin liom go háirithe. http://www.ncte.ie/GoodPractice/Videos/#22159 Tugtar cur síos iontu ar an slí go bhfuil gnáthmúinteoirí i mbunscoileanna agus sa dara leibhéal ag baint úsáid as an nua-theicneolaíocht chun a gcuid múinteoireachta a […]

Read More NCTE: Dea-chleachtas sa seomra ranga

iPod Touch sa seomra ranga

Tá tionscnamh ar siúl le tamaill beag anuas ag Cumann Ríomh-Oideachais na hÉireann (CESI) ina bhfuileadar ag fiosrú cé chomh maith is a atá gléasanna so-ghluaiste nua-aimseartha mar áis teagaisc & foghlama. Tá an bosca le 30 iPod Touch againne sa Phobalscoil don téarma seo. Go dtí seo, bhíodar in usáid i ranganna Ceoil, Fraincíse […]

Read More iPod Touch sa seomra ranga
September 8, 2012

Tags: