NCTE: Dea-chleachtas sa seomra ranga

Is fiú cupla nóiméad a chur ar leathtaobh chun breathnú ar an gcuid den suíomh NCTE dár teideal “Good Practice” – dea-chleachtas. Taitníonn na físeáin liom go háirithe. http://www.ncte.ie/GoodPractice/Videos/#22159 Tugtar cur síos iontu ar an slí go bhfuil gnáthmúinteoirí i mbunscoileanna agus sa dara leibhéal ag baint úsáid as an nua-theicneolaíocht chun a gcuid múinteoireachta a […]

Read More NCTE: Dea-chleachtas sa seomra ranga

iPod Touch sa seomra ranga

Tá tionscnamh ar siúl le tamaill beag anuas ag Cumann Ríomh-Oideachais na hÉireann (CESI) ina bhfuileadar ag fiosrú cé chomh maith is a atá gléasanna so-ghluaiste nua-aimseartha mar áis teagaisc & foghlama. Tá an bosca le 30 iPod Touch againne sa Phobalscoil don téarma seo. Go dtí seo, bhíodar in usáid i ranganna Ceoil, Fraincíse […]

Read More iPod Touch sa seomra ranga
September 8, 2012

Tags: