Comhdháil ICT san Oideachas – Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

Beidh an ochtú Comhdháil ICT san Oideachais ar siúl ar an Satharn 19ú Bealtaine i dTiobráid Árainn. ‘Sé an téama i mbliana ná “Learning Spaces” (Spasanna Foghlama) agus beidh Ira Socol (@irasocol) agus Pam Moran (@pammoran) mar phríomh-chainteoirí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo http://www.lit.ie/Tipperary/Schools/default.aspx agus clár an lae, atá ana-shuimiúil, le feiscint anseo http://www.lit.ie/Tipperary/Schools/Previous/2012.aspx Beidh mé féin ann ag tabhairt cur i láthair faoin Google Teacher Academy a bhí ar siúl i Londain ag tús mí Aibreán.

ICT in Education Conference 2012.jpg

 

Leave a Reply