MyStudyMate.ie

Don deireadh seachtain fada, agus tú ag staidéar…
www.MyStudyMate.ie
Suíomh suimiúil anseo, déanta ag daltaí do dhaltaí an Teastais Sóisearaigh agus daltai na hArdteiste.
Roghnaigh d’abhar, agus feicfidh tú físeáin YouTube a bhaineann leis an ábhar, ag míniu coinceap / fadhb / ceist 7rl.

This entry was posted in All categories, TFC san Oideachas and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply