Scrúdaithe ECDL Feabhra 2012

* Scrúdú Modúl 2 ag Bl.5  ar an 9ú Feabhra 2012 ag 11:15….. * Scrúdú Modúl 4 ag Bl.4 ar an 10ú Feabhra 2012 ag 9:40……   Useful websites / Suíomhanna Usáideacha: Cliceáil ar na íomhánna thíos chun teacht ar eolas faoin ECDL / ICDL chomh maith le scrudaithe samplacha, siollabas 7rl.  Classwork / Obair Ranga: Chun […]

Read More Scrúdaithe ECDL Feabhra 2012
February 8, 2012

Tags: