Suíomh Úsaideach: www.Examinations.ie

Baineann an-chuid daltaí (agus múinteoirí!) úsáid as an suiomh seo. Tá an t-uafás cáipéis ar fáil ann, bainteach le scoileanna, oideachas agus scrúdaithe. Faoin nasc “Examination Material Archive” tá na páipéirí scrúdaithe don Árdteist & Teastas Sóisearach do ghach ábhar. Tá cluaistuiscintí ann don Fhraincís / Gaeilge 7rl agus tá na scéimeanna marcála ann chomh maith. Is féidir na páipéirí a íoslódáil más maith leat, gan aon chostas. ‘Sea, gan aon chostas :-)

This entry was posted in All categories, TFC san Oideachas and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply