Scrudú ECDL M6 (Powerpoint)

Beidh an scrudú ar Powerpoint ar siúl ar an Máirt, 29ú Márta ag 12.15.

Muna raibh tú sa rang don Scrudú Samplach 6.1 nó 6.2, cuir ríomhphost chugam agus cuirfidh mé an obair chugat chun é a chleachtadh sa bhaile.

Tá áiseanna ar fáil ar-líne chomh maith, mar shampla anseo http://www.teach-ict.com/ecdl/module_6/module_6.htm

Go n-éirí leat sa scrúdú :-)

This entry was posted in All categories, ECDL and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply