Mata ar-líne …. as Gaeilge!

Tá ana-chuid áiseanna foghlama don Mhata ar an idirlíon, ach ní minic a fhaigheann tú suíomh trí Ghaeilge. Molaim an suíomh “Mata ar Líne” http://mal.ilearn.ie/ Cinnte, tá sé bunúsach don dara leibhéal, ach d’fhéadfadh sé bheith úsáideach do dhaltaí sna ranganna sóisireacha. Tá sé nua-aimseartha agus tá na ceachtanna d’árd-chaighdeán.

This entry was posted in All categories, Mata and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply