Mata ar-líne …. as Gaeilge!

Tá ana-chuid áiseanna foghlama don Mhata ar an idirlíon, ach ní minic a fhaigheann tú suíomh trí Ghaeilge. Molaim an suíomh “Mata ar Líne” http://mal.ilearn.ie/ Cinnte, tá sé bunúsach don dara leibhéal, ach d’fhéadfadh sé bheith úsáideach do dhaltaí sna ranganna sóisireacha. Tá sé nua-aimseartha agus tá na ceachtanna d’árd-chaighdeán.

Read More Mata ar-líne …. as Gaeilge!
February 28, 2011

Tags: ,

ECDL – Modúl 4 Excel

Comhghairdeas libh a rinne a scrúdú Excel le déanaí – fuair sibh go léir é 🙂 🙂 Beidh an scrudú ar Mhodúl 6 Powerpoint ar siúl thart ar deireadh mí Mhárta.

Read More ECDL – Modúl 4 Excel
February 14, 2011

Tags:

Bogearraí foghlama atá saor in aisce: www.EduApps.org

Molaim go mór an suíomh seo www.EduApps.org. Tá ana-chuid bogearraí don dalta agus don mhúinteoir ann m.sh. AccessApps – bogearra don dalta le fadhbanna leitheoireachta / scríbhneoireachta 7rl. Is féidir an bogearra seo a chur ar do mhéaróg USB agus é a úsaid díreach ón méaróg USB gan é a chur ar ríomhaire!

Read More Bogearraí foghlama atá saor in aisce: www.EduApps.org